KALENDARIUM

1902

- 9. lutego w Żbikowie (obecnie dzielnica Pruszkowa) urodził się Kazimierz Lisiecki

1914 – 1918

- W czasie I Wojny Światowej Kazimierz Lisiecki traci rodziców i  znajduje się 

w bursach RGO. W bursie w Żbikowie,  pod kierunkiem Stefana Piętowskiego, działa w 29. Drużynie Harcerskiej im. Hugo Kołłątaja 

1918

Z inicjatywy Mariana Adamowicza, dyrektora bursy, Kazimierz Lisiecki podejmuje pracę w Klubie Gazeciarzy, gdzie zyskuje miano „Dziadek”.

1919

- Dziadek rozpoczyna studia na Wydziale Pedagogicznym Wolnej Wszechnicy Polskiej. (do 1923 r.). Z Jego inicjatywy powstaje Akademickie Koło Przyjaciół Dzieci Ulicy.

- Klub Gazeciarzy zmienia nazwę na Ognisko.

1923 / 1924

- Od września 1923 do grudnia 1924 Kazimierz  Lisiecki pełni funkcję kierownika bursy średniej Szkoły Spółdzielczej w  Przysusze.

1924 / 1925

Dziadek kończy roczny kurs dla wychowawców przy Ministerstwie Opieki Społecznej, gdzie wykładowcami są Czesław Babicki, Marian Adamowicz i Kazimierz Jeżewski. Rozpoczyna pracę w Towarzystwie

 Gniazd Sierocych Kazimierza Jeżewskiego.

1927

Ślub Kazimierza Lisieckiego z Marią Ciechomską

1928

- Podróż służbowa Kazimierza Lisieckiego, jako przedstawiciela Związku Zawodowego Wychowawców, do Berlina, Paryża,  Londynu i Wiednia, celem zapoznania się z pracą instytucji i organizacji

wychowawczych zagranicą.

- POWSTANIE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI ULICY (TPDzUl)

- Otwarcie pierwszego Ogniska TPDzUl przy ul. Hipotecznej 5 (działało w tym lokalu do 1930 r.)

- Pierwsze kolonie letnie TPDzUl w Lipinach (następne w 1929 i 1932)

1930

- Ognisko z Hipotecznej przenosi się na ul. Senatorską 29, Galeria Luksemburga, do lokalu Związku Pracowników Bankowych (działało tu do 1932 r.)

- Kolonie letnie w Zajezierzu (następne w 1931 r.) 

1932

- TPDzUL organizuje Biuro Dzienników i Czasopism w lokalu przy ul. Senatorskiej 29. Ogniskowcy przenoszą się do Ogniska na Pradze przy ul. Środkowej 9.

1933

- Początek działalności Ogniska Praga

- Kolonie letnie w Małkinii (następne w 1934 r.)

1934

- Powstaje Ognisko przy ul. Nowy Zjazd 9. Istniało do 1937 r., kiedy budynek został rozebrany w związku  z porządkowaniem terenu wokół Zamku Królewskiego.

1935

- Pierwszy obóz letni WF i PW we Fronołowie nad Bugiem zorganizowany przy wydatnej pomocy Wojska Polskiego (następne w latach 1936 – 1939)

1936

- W Ognisku przy Nowym Zjeździe ukazuje się pierwszy numer ogniskowej gazetki „Oczko”

1937

- W Ognisku przy Nowym Zjeździe powstał Klub Pracujących dla najstarszych Ogniskowców

1938

- Otwarcie Ogniska przy ul. Długiej 13 z udziałem prezydenta RP profesora Ignacego Mościckiego

- Powstają Ogniska w Grudziądzu i w Łodzi.

1939 – 1945

- Wybuch wojny przerywa prace przy organizacji Ogniska w Toruniu i Pomorskiego Oddziału TPDzUl. Przestają działać Ogniska w Grudziądzu i w Łodzi oraz Biuro Dzienników i Czasopism. 

-Już w październiku 1939 r. starsi Ogniskowcy podjęli – poza Ogniskami działalność konspiracyjną, nawiązując kontakty za pośrednictwem Bogdana Fidzińskiego.

 W czasie okupacji kilku kolegów znalazło się w obozach koncentracyjnych.

- W czasie Powstania Warszawskiego pod gruzami Ogniska na Długiej zginęli: Edward Frączek, Danuta Kępska, Kazimierz Melon, Eugeniusz Ponikiewski i jego siostra, Eugeniusz Smakuszewski,

 Kazimierz Szumacher, Marian Karcz, Jan Wesołowski i Eugeniusz Sulisz. Pozostali przy życiu trwali do marca 1945 r. w „Ognisku na wygnaniu” w Giełzowie

- W Szeregach Powstańczej Armii walczyło kilkudziesięciu Ogniskowców. Zginęli lub zmarli z ran: Bogdan Fidziński, Czesław Gołaszewski, Władysław Kisieliński, Tadeusz Potocki, Władysław Sasim,

Zdzisław Wolnicki, Władysław Mrówczyński, Edmund Ćwikła i Janusz Jóźwiak.

1945

- Odzyskanie Ogniska Praga, zajętego czasowo przez PCK

- Pozyskanie terenu i dwóch zdewastowanych willi w Świdrze. Remont własnymi siłami.

- ORGANIZACJA PIERWSZEGO PO WOJNIE OBOZU LETNIEGO I OGNISKA ŚWIDER

1948

- Ponowna rejestracja Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy

1952

- Likwidacja Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy. Ogniska na Pradze i w Świdrze działają jako „Państwowy Dom Dziecka „Ognisko”

1956

- Powstaje Państwowy Zespół Ognisk Wychowawczych. Jego dyrektorem zostaje Kazimierz Lisiecki

- W lipcu Dziadek zostaje odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

1957

- W styczniu Dziadek otrzymuje nagrodę Miasta Warszawy za 1956 r, „… za wybitne zasługi w dziedzinie wychowania dzieci i młodzieży oraz  wieloletnią pracę w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Ulicy”

- Powstaje Ognisko Muranów (ul. Dzielna 17a)

- Polska Kronika Filmowa w numerze 14/57 prezentuje temat „Dziadek”

1958

- Jubileusz 40-lecia pracy wychowawczej Dziadka

1959

- W Sopotni Wielkiej koło Żywca powstaje baza dla obozów letnich i zimowych

1960

Powstaje Ognisko Gdynia

1961

- Dziadek wygłasza cykl gawęd w Magazynie Telewizyjnym „Nie tylko dla pań”

1962

- Dziadek otrzymuje tytuł „Zasłużony Nauczyciel PRL”

1964

- Rozpoczyna działalność Ognisko Starówka (ul. Stara 4), jednocześnie siedziba dyrekcji PZOW

1965

- W Ogniskach pojawiają się dziewczęta. W latach 1965 – 1971 wyłącznie dla nich przeznaczone było Ognisko Muranów.

1971

- Dziadek otrzymuje Złotą Odznakę „Zasłużony Działacz TPD”

- W kwietniu Kazimierz Lisiecki przechodzi na emeryturę. Dyrektorem PZOW zostaje Maria Łopatkowa.

1976

- 9 maja – ufundowanie tablicy pamiątkowej, poświęconej Ogniskowcom, którzy zginęli w czasie II Wojny Światowej

- 8 GRUDNIA 1976 r. UMIERA KAZIMIERZ LISIECKI „DZIADEK” 

- 12 grudnia, w dniu pogrzebu powstaje KOŁO WYCHOWANKÓW

1977

- 6. marca pierwsze Walne Zebranie Koła Wychowanków

1978

- 3.VI - Nadanie Państwowemu Zespołowi Ognisk Wychowawczych imienia Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, odsłonięcie tablicy pamiątkowej  poświęconej Dziadkowi, „Spotkanie pokoleń”

1981

- 8. grudnia, w lokalu PZOW przy ul. Starej 4, odbyło się Seminarium „Kazimierz Lisiecki „Dziadek” i Jego dzieło”, zorganizowane przez Koło Wychowanków

1990

- W maju otwarcie Ogniska Puławy, zorganizowanego z inicjatywy Koła Wychowanków. Pierwszym kierownikiem został nasz kolega Stefan Sygowski

1992

- Uroczyste Walne Zebranie Koła Wychowanków w 90. rocznicę urodzin Dziadka i 15. rocznicę śmierci

1993 

Powstaje „Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Kazimierza Lisieckiego Dziadka „Przywrócić Dzieciństwo”

1996 

- W Muzeum Woli otwarta zostaje wystawa „Kazimierz Lisiecki „DZIADEK” i Jego wielka Rodzina”

1997

- W Starej Prochowni odbył się pierwszy Turniej Wiedzy o Dziadku i Ogniskach

1999

- Stowarzyszenie zmienia nazwę na „Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy imienia Kazimierza  Lisieckiego Dziadka „Przywrócić Dzieciństwo

2000

- W plebiscycie „Gazety Wyborczej” na Warszawiaka Stulecia Kazimierz Lisiecki „Dziadek” zdobył piąte miejsce

Please publish modules in offcanvas position.