WYDAWNICTWA KOŁA WYCHOWANKÓW

I TOWARZYSTWA „PRZYWRÓCIĆ DZIECIŃSTWO” 

1. WSPOMNIENIA OGNISKOWCÓW

Maszynopis powielany.

Świder 1959, 79 s. 

2. SEMINARIUM „KAZIMIERZ LISIECKI "DZIADEK" 

I JEGO DZIEŁO”

Materiały. Maszynopis powielany.

Warszawa 1981 66 s. 

3. BIBLIOGRAFIA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI ULICY – PAŃSTWOWEGO ZESPOŁU OGNISK WYCHOWAWCZYCH

Opracowali: Andrzej Kowalski, Kazimierz Dąbrowski

Maszynopis powielany. Warszawa 1993

4. KAZIMIERZ LISIECKI "DZIADEK"

Opracował Włodzimierz Brzeziński

Zakład Poligraficzny "Grafia", Warszawa 1994, 42 s., ilustr.

5. KAZIMIERZ LISIECKI „DZIADEK”, PRZEMÓWIENIA, „KAZANIA”, ROZMOWY

Opracował Kazimierz Dąbrowski

Zakład Poligraficzny ZUS, Warszawa 1995, 80 s., ilustr.

6. „KURIER CZERWOO...!!!” 

CZYLI OPOWIEŚĆ O OGNISKACH, DZIADKU, BABCI, CIOCIACH, WUJENKACH, STRYJKACH I FAJNYCH CHŁOPAKACH”

Opracował Kazimierz Dąbrowski

Warszawa 1998, 164 s., ilustr. 106

7. SEMINARIUM „KAZIMIERZ LISIECKI „DZIADEK” I JEGO DZIEŁO, Warszawa 5. 12. 1981

Wybrał i opracował Kazimierz Dąbrowski

Wydruk komputerowy Warszawa 2000, 67 s.

8. OGNISKA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI ULICY / PAŃSTWOWEGO ZESPOŁU OGNISK WYCHOWAWCZYCH

Opracował Kazimierz Dąbrowski

Wydruk komputerowy Warszawa 2005, 44 s.

9. OGNISKA W CZASIE WOJNY, OKUPACJI I POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Wybrał i opracował Kazimierz Dąbrowski

Wydruk komputerowy Warszawa 2005, 44 s.

10. KOLONIE I OBOZY TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI ULICYPAŃSTWOWEGO ZESPOŁU OGNISK WYCHOWAWCZYCH

1928 – 1971

Wybrał i opracował Kazimierz Dabrowski

Wydruk komputerowy Warszawa 2005, 32 s.

11. OGNISKOWE LISTY

Wybrał i opracował Kazimierz Dąbrowski

Wydruk komputerowy Warszawa 2005, 30 s.

12. PRASA NA TEMAT OGNISK

Wybrał i opracował Kazimierz Dąbrowski.

Wydruk komputerowy Warszawa 2005, 31 s. 

13. OGNISKA „DZIADKA” LISIECKIEGO

Zebrał i opracował Kazimierz Dąbrowski

Wyd. DIGIPOL, Warszawa 2007, 544 s., il.

14. BOGUSŁAW HOMICKI, KAZIMIERZ LISIECKI „DZIADEK

Opowieść o Naczelnym Dziecku Ulicy i Jego Ferajnie

Warszawa 2011, 157 s., il.

15. OD HIPOTECZNEJ DO STAREJ

Tradycje i współczesność Ognisk „Dziadka”Lisieckiego

Wydruk komputerowy. Warszawa 2011. 356 s.


ARCHIWUM

Materiały zgromadzone w Archiwum obejmują przede wszystkim lata 1902 - 1976, a więc lata życia Dziadka, a z okresu późniejszego to wszystko, co wiąże się z działalnością Koła Jego Wychowanków,

 Towarzystwa „Przywrócić Dzieciństwo” i z zachowywaniem w dniu dzisiejszym tradycji Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy i wykorzystywaniem w pracy pedagogicznej dorobku Kazimierza Lisieckiego.

Archiwum zawiera następujące działy:

A - Kazimierz Lisiecki „Dziadek”, Współpracownicy, Wychowankowie

- Kazimierz Lisiecki „Dziadek”;

- Seminarium „Kazimierz Lisiecki Dziadek i Jego dzieło”; 

- Współpracownicy Kazimierza Lisieckiego;

 -Wychowankowie (materiały do biografii, wypowiedzi na tematy ogniskowe);

 - „Wspomnienia”;

 - Korespondencja do Kazimierza i Marii Lisieckich.

B - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy/ Państwowy Zespół Ognisk Wychowawczych (do 1971 r.)                              

-Dzieci ulicy,gazeciarze;

-TPDzUL;

- „Księga Pamiątkowa TPDzUl”;

- TPDzUl/PZOW 1928-1971;

- 50-lecie TPDzUl/PZOW;

-Gazetki Ogniskowe;

-Imprezy Ogniskowe;

-Piosenki śpiewane w Ogniskach;

-Harcerstwo w Ogniskach;

-Obozy letnie;

-Obozy zimowe.

C - Ogniska TPDzUL / PZOW

- Galeria Luksemburga;

 - Ognisko Praga;

 - 50-lecie Ogniska Praga;

 - Książki zapisów do Ogniska Praga;

 - Ognisko Długa 13;

 - Ognisko Świder;

 - Książki zapisów do Ogniska Świder;       

- Ognisko Stara 4;

 - Ognisko Muranów;

 - Ognisko Gdynia;

 -Sopotnia Wielka;

 - Ognisko Puławy

D - Koło Wychowanków TPDzUL / PZOW

E – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego Dziadka „Przywrócić Dzieciństwo”

F - Państwowy Zespół Ognisk Wychowawczych (po 1971 r.)

G - Inne organizacje wychowawcze

- Związek Zawodowy Wychowawców Polskich Zakładów Wychowawczych;

- Kazimierz Jeżewski;

- Ogniska Środowiskowe TPD;

- Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego im.Kazimierza Lisieckiego.

H - Wycinki prasowe 1928 - 1996

I - Archiwum fotograficzne

-Fotografie archiwalne, fotografie skanowane, negatywy

J -  Archiwum audiowizualne

 slajdy, kasety magnetofonowe, kasety wideo

 

 HerbTPDZUL

 

Please publish modules in offcanvas position.